Heb je al een styleprofiel?

Meld je aan met je Zalon-inloggegevens

Ja
Nee

Algemene voorwaarden Zalando.nl

Hier gelden de Algemene Voorwaarden van zalando.nl.

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Identiteit van de ondernemers:

Zalando SE („Zalando“)

Vestigings- & bezoekadres:
Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlijn
Duitsland

Postadres:
Zalando SE
11501 Berlijn
Duitsland

E-mailadres: service@zalon.nl
Telefoonnummer: 0800 0227087
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland), HRB 158855 B Btw-identificatienummer: 822742755B01

Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH („Zalon“)

Vestigings- & bezoekadres:
Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlijn
Duitsland

Postadres:
Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH
11501 Berlijn
Duitsland

E-mailadres: service@zalon.nl
Telefoonnummer: 0800 0227087
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland), HRB 146657 B Btw-identificatienummer: DE 288107904

2. Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) voor bestellingen via www.zalon.nl resp. via de Zalon-app

Hierna willen wij u onze Algemene Verkoopvoorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van uw aankoop via www.zalon.nl of door het gebruik van de Zalon-app evenals het gebruik van de hierdoor beschikbare aanbiedingen ten grondslag leggen. Aanvullend gelden voor de aankoop van artikelen de Algemene Voorwaarden van www.zalando.nl. De Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH ("Zalon") biedt via www.zalon.nl resp. via de Zalon-apfp een modeadvies op de basis van de door u aan de stylisten verstrekte informatie aan. De stylist kiest de afzonderlijke artikelen uit het assortiment van de onlineshop www.zalando.nl en zorgt er vervolgens voor dat deze naar u worden verstuurd. De overeenkomst over de dienstverlening en de bestelde artikelen komt tussen u en Zalando SE tot stand.

3. Dienstenvereenkomst en levering van goederen

3.1 De overeenkomst over de bestelde artikelen komt alleen tussen de klant en Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, met inachtneming van de hierna genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden van Zalon tot stand. Hierbij vertegenwoordigt Zalon Zalando SE voor alle overeenkomsten, die een klant door het gebruik van de website www.zalon.nl overeenkomt met Zalando SE. Overeenkomsten via www.zalon.nl worden uitsluitend overeengekomen in de Nederlandse taal.

3.2 Bij de bestelling van artikelen via www.zalon.nl, via de Zalon-app of via de Zalon-berichtenfunctie koopt u op proef in de zin van artikel 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de koopovereenkomst van uitgestelde aard is en pas door de goedkeuring van de geleverde goederen door u tot stand komt.

Bij gebruik van de diensten op www.zalon.nl sluit u twee overeenkomsten: een dienstenovereenkomst voor stijladvies en een koopovereenkomst voor de door de stylist geselecteerde artikelen. Voor beide overeenkomsten is uw contractpartner Zalando SE.

3.3 Overeenkomst via www.zalon.nl resp. via de Zalon-app:

Door te klikken op de knop "Bestellen met betaalverplichting" doet u een bindend aanbod voor stijladvies. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging van de ontvangst per e-mail. In een verdere e-mail ontvangt u een persoonlijk bericht van uw stylist die u informeert over de volgende stappen op weg naar de creatie van de outfit van uw keuze. Deze bevestigingsmails (bevestigingsmail van de bestelling, persoonlijke e-mail van de stylist) vormen nog geen aanvaarding van uw aanbod. Een juridisch bindende aanvaarding van uw aanbod wordt pas gegeven zodra de aanvaarding van uw aanbod uitdrukkelijk in een verdere e-mail aan u wordt verklaard.

De stylist begint met het samenstellen van de voor u geschikte outfit op basis van de door u verstrekte informatie in de vragenlijst en, indien van toepassing, in het kader van het telefoongesprek met u. Hiervoor gebruikt de stylist ook bestelgegevens van aankopen die u al heeft gedaan in de online shop op www.zalando.nl. Hij of zij krijgt daarbij alleen inzicht in de informatie die relevant is voor de samenstelling van de outfit (bestelde en geretourneerde artikelen). U ontvangt dan een eerste suggestie voor uw individuele outfit, waarop u binnen 24 uur uw feedback kunt geven. Op basis van de feedback zal de stylist de door u gewenste outfit herzien en de Zalon-box naar u toe laten sturen. Als we binnen deze periode geen feedback ontvangen, stuurt de stylist de Zalon-box ongewijzigd door. In uitzonderlijke gevallen behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.

3.4 Overeenkomst via de Zalon-berichtenfunctie: Indien u reeds bestellingen volgens punt 3.3 van deze AVV heeft geplaatst, biedt Zalando SE u als extra verkoopmodel de Zalon-berichtenfunctie aan. De stylist stuurt u in het kader van de Zalon-berichtenfunctie een bindend aanbod voor de koop van een bepaald artikel, door u een foto van het artikel met de dienovereenkomstige link van de website van de onlineshop www.zalando.nl te sturen. Door op de link te klikken komt u bij de dienovereenkomstige gedetailleerde productpagina van de onlineshop www.zalando.nl terecht, waar u meer informatie over het artikel kunt lezen. Door het aanbod van de stylist te bevestigen, accepteert u het aanbod tot koop op proef van de stylist bindend. De stylist bevestigt uw bestelling direct na ontvangst per bericht en u ontvangt bovendien een bestelbevestiging per e-mail. In het kader van de Zalon-berichtenfunctie bestaat tevens de mogelijkheid dat de stylist u ideeën voor de koop van artikelen aanreikt, die worden aangeboden door derden. Hierbij gaat het slechts om een vrijblijvend advies; er komt noch een koopovereenkomst met Zalando SE noch met derden tot stand. Het is aan u, of u het aanbevolen product van derden koopt of verder niets onderneemt.

3.5 De volgens de punten 3.2, 3.3, 3.4. gesloten koopovereenkomst op proef wordt pas bindend, als u hiervoor uw toestemming heeft verleend. De toestemming geldt als verstrekt, als u deze niet binnen een 7-daagse toestemmingstermijn weigert. De toestemmingstermijn begint op de dag na ontvangst van de goederen door u. Om de toestemmingstermijn in acht te nemen is het voldoende, een mededeling naar het in artikel 8 vermelde adres over de geweigerde toestemming te sturen of door het retourneren van de goederen binnen de 7-daagse toestemmingstermijn. Bovendien kunt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht.

3.6 U kunt alle artikelen van de geleverde outfit of ook enkele artikelen toestemmen. Als u de toestemming in zijn geheel of slechts gedeeltelijk weigert, dienen de dienovereenkomstige artikelen aan onder punt 8 van deze AVV genoemde adres te worden geretourneerd.

3.7 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

3.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen Nederland. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld.

4. Prijzen, verzendkosten en expres verzending

4.1 De op de pakbon genoemde prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totaalprijs, dat wil zeggen, dat de btw reeds is inbegrepen. De goederen blijven eigendom van Zalando SE totdat de koopprijs volledig is voldaan.

Voor stijladvies wordt een vergoeding (servicekosten) van 9,95 euro per stylingadvies in rekening gebracht. De servicekosten zijn gelijktijdig verschuldigd met de betaling van de vordering die voortvloeit uit de koopovereenkomst. Indien als gevolg van het stylingadvies geen koopovereenkomst wordt gesloten, zijn de servicekosten direct verschuldigd. Als u de voorgestelde gewenste outfit bestelt en ten minste één item behoudt, doen we afstand van de servicekosten.

Het stylingadvies kan ook als onderdeel van geplande boxen ("style-abonnement") worden besteld. In dit geval heeft de klant de mogelijkheid om regelmatig stijladvies te krijgen (om de 2, 3 of 4 maanden). In dit geval worden de servicekosten voor elk individueel stijladvies gemaakt; het bepaalde in artikel 4.1 is van overeenkomstige toepassing.

De geplande boxen hebben geen minimale contractsduur en kunnen op elk moment zonder opgaaf van redenen worden opgezegd via de knop "Zet geplande boxen stop" in uw accountinstellingen of door contact op te nemen met onze klantenservice per e-mail. Als de geplande boxen worden opgezegd, zullen wij de dienst op de eerstvolgende mogelijke datum stopzetten. Als de stylist al begonnen is met het selecteren van artikelen op het moment van de annulering, zal de annulering alleen van kracht worden voor het volgende stijladvies.

4.2 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4.3 De verzendkosten zijn voor rekening van Zalando SE.

5. Betaling

5.1 Voor bestellingen via www.zalon.nl, via de Zalon-app of via de Zalon-berichtenfunctie, evenals via de beschikbare aanbiedingen, wordt u de betalingswijze "Op rekening" aangeboden. Houd er alstublieft rekening mee, dat Zalando SE uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteert. Eventuele kosten voor het overschrijven van het geld dienen door de klant te worden voldaan.

5.2 U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

5.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons op de te late betaling bent gewezen en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentage.

5.4 U stemt in met de overdracht van de vorderingen van de verkoper tot betaling van de aankoopprijs aan derden, in het bijzonder aan Zalando Payments GmbH.

6 Actie-tegoedbonnen en het verzilveren ervan

6.1 Actie-tegoedbonnen zijn tegoedbonnen, die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben.

6.2 Actie-tegoedbonnen dienen in de vermelde periode en slechts één keer in het kader van een bestelling te worden verzilverd. Sommige merken kunnen worden uitgesloten van de tegoedbonactie. Actie-tegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Houd er alstublieft rekening mee, dat de actie-tegoedbonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimum-bestelwaarde.

6.3 De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de actie-tegoedbon. Een verschil met een hogere goederenwaarde kan gecompenseerd worden met de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de actie-tegoedbon wordt noch in cash uitbetaald, noch vergoed met een rentepercentage. De actie-tegoedbon wordt niet gerestitueerd indien goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

6.4 Actie-tegoedbonnen kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het verzilveren naderhand is niet mogelijk. De actie-tegoedbon kan niet aan derden worden overhandigd. Meerdere actie-tegoedbonnen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.

6.5 Mocht u bij uw aankoop een actie-tegoedbon hebben verzilverd, behouden wij ons het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de goederen, die u koopt, in rekening te brengen als - vanwege een herroeping - de totale waarde van de bestelling lager is dan de desbetreffende waarde van de actie-tegoedbon of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

7. Cadeaubonnen en het verzilveren ervan

7.1 Het verrekenen van een cadeaubon (cadeaubonnen van Zalando SE, die gekocht werden) voor bestellingen via www.zalon.nl of de Zalon-app is niet mogelijk; eveneens kunnen geen cadeaubonnen op uw creditrekening voor bestellingen via www.zalon.nl gecrediteerd worden.

7.2 Cadeaubonnen en tegoeden kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in cash uitbetaald noch vergoed met een rentepercentage.

8. Herroepingsrecht

8.1 Bij het afsluiten van contracten heeft u een wettelijk herroepingsrecht.

8.2 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

8.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

8.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, gratis hotline: 0800 022 7404, e-mail: service@zalon.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

8.5 Herroepingsrecht bij producten

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount naar www.zalon.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Retouren, Antwoordnummer 25000, 5140 WR Waalwijk, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl:
— Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen ()
— Besteld op (
)/Ontvangen op ()
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Datum
(
) Doorhalen wat niet van toepassing is.

In geval van retourzending kunt u de bij uw bestelling gevoegde of onder www.zalando.nl uit te printen retoursticker gebruiken. Als u problemen met het downloaden van de retoursticker mocht hebben of u geen printer ter beschikking heeft, wendt u zich dan s.v.p. tot onze klantenservice. Als u een nieuwe retoursticker nodig heeft, verzoeken wij u om die via onze kosteloze hotline of per e-mail aan te vragen. Helpt u ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt u het product niet ongefrankeerd terug.

8.6 Herroepingsrecht bij diensten

Het recht van herroeping is uitgesloten na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen na uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en b. u heeft verklaard dat u afstand doet van uw recht op herroeping zodra wij de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, stoppen wij met het leveren van de dienst (stijladvies). U krijgt dan geen suggesties; u krijgt geen koopovereenkomst aangeboden - u ontvangt geen artikelen.

9. Vrijwillig teruggaverecht bij de aankoop van Zalando-artikelen

Vrijwillig teruggaverecht tot 100 dagen na ontvangst van het product

10.1 Voor alle aankopen via www.zalon.nl en via de Zalon-app verleent Zalando SE u naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig teruggaverecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van het product. Met dit teruggaverecht kunt u het contract ongedaan maken, door het product binnen 100 dagen na ontvangst ervan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van het product) aan Zalando SE terug te zenden. Tijdige verzending is voldoende voor inachtneming van de termijn. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter, dat u het product alleen voor het passen, zoals in de winkel, heeft gedragen/uitgeprobeerd en het product volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt. In geval van terugzending kunt u de bij de bestelling gevoegde of onder www.zalon.nl zelf uit te drukken retoursticker gebruiken. Indien u problemen heeft met het downloaden van de terugzendsticker heeft of u geen printer ter beschikking heeft, kunt u zich wenden tot onze klantenservice. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet bij de aankoop van cadeaubonnen.

9.2 Als u van het vrijwillige teruggaverecht gebruik wilt maken, kunt u het product aan Zalando SE terugzenden. Het eenvoudigst is het daarbij, als u de bij de zending gevoegde retoursticker gebruikt. Als u problemen met het downloaden van de retoursticker mocht hebben of u geen printer ter beschikking heeft, wendt u zich dan s.v.p. tot onze klantenservice. Als u een nieuwe retoursticker nodig heeft, verzoeken wij u om die via onze kosteloze hotline of per e-mail aan te vragen. Helpt u ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt u het product niet ongefrankeerd terug.

9.3 De terugbetaling vindt bij uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht altijd plaats op de door u voor betaling gebruikte rekening.

9.4 Uw wettelijk herroepingsrecht wordt door de nakoming van onze regels over het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) teruggaverecht niet aangetast en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de wettelijke en in de herroepingsinformatie genoemde voorwaarden. Het contractueel toegekende (vrijwillige) teruggaverecht beperkt bovendien niet uw wettelijke garantierechten, die u onbeperkt behoudt.

10. Nakoming overeenkomst en extra garantie

10.1 Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door ons, onze toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn in geval wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

11. Klachtenregeling

11.1 Wij beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en wij behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Mocht er geen oplossing worden gevonden dan kunt u uw klacht binnen uiterlijk 12 maanden voorleggen aan een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

12. Onze klantendienst

12.1 Bij vragen of opmerkingen kunt u ons eenvoudig bellen. Wij zoeken steeds klantgerichte oplossingen. Natuurlijk blijven uw rechten onafhankelijk van een telefonische vraag zonder beperking intact.

Onze klantendienst bereikt u als volgt:

Online-shop onder www.zalon.nl Telefoonnummer: 0800 0227404 Bereikbaarheid: ma – vr (8-20 uur) E-mailadres: service@zalon.nl

13. Bewaren en toegang tot de contractuele tekst

13.1 Je kunt zowel de Algemene Voorwaarden van Zalon als Zalando SE hier zien. Je kan deze documenten ook opslaan of printen via de gebruikelijke functie van je internetbrowser (doorgaans ‘Afdrukken’, ‘Bewaar pagina als…’ of ‘Bestand’ -> ‘Opslaan als’). Om de pdf-bestanden te kunnen openen, heb je het gratis programma Adobe Reader (www.www.adobe.nl) nodig, of een vergelijkbaar programma dat pdf-bestanden kan openen. Je ontvangt deze Algemene Voorwaarden ook nadat je een bestelling hebt geplaatst, waarbij je je e-mailadres ingeeft en je de voorwaarden van je bestelling accepteert.

13.2 De details van je bestelling worden bewaard door middel van een wachtwoordbescherming bij Zalon en Zalando SE (onder ‘Mijn bestelling’ bij Zalon). Omdat de outfitselectie van de stylist een verrassing is, zijn de individuele items van je bestelling niet zichtbaar. Wel vind je hier algemene informatie over de voortgang van je bestelling en de status van je verzending.

14. Toepasselijke recht

14.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.