Heb je al een styleprofiel?

Meld je aan met je Zalon-inloggegevens

Ja
Nee

Verklaring gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van deze gegevens bij zalon.nl

Gegevensbescherming is een zaak van vertrouwen en wij hechten veel waarde aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke sfeer. De bescherming en het conform de wet verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. Om ervoor te zorgen dat de bezoekers van onze websites zich veilig voelen, gaan wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens streng volgens de wet te werk en willen u informeren over het verzamelen van gegevens en het verwerken ervan. U kunt dit document printen of opslaan, door gebruik te maken van de normale functionaliteit van uw browser (in de meeste gevallen via "bestand" -> "opslaan als") U kunt dit bestand ook als PDF-bestand downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het PDF-bestand heeft u het gratis programma Adobe Reader (via www.adobe.nl) of een vergelijkbaar programma nodig, waarmee u het PDF-formaat kunt uitvoeren. Met de toestemming voor de navolgende verklaring inzake bescherming persoonsgegevens geeft u Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn (hierna: Zalon) toestemming tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens met inachtname van de wet bescherming persoonsgegevens en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn. Voor zover u het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw gegevens door Zalando volgens deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonsgegevens in zijn geheel of in delen wilt weerspreken, kunt u uw verweer per E-mail, fax of brief richten aan de volgende contactgegevens:

Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH
Tamara-Danz-Straße 1
10243 Berlijn
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-mail: service@zalon.nl

2. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens Persoonsgegevens is informatie over zakelijke of persoonlijke omstandigheden betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle vooraf bepaalde gegevens, die u tijdens uw registratie bij het creëren van uw klantenaccount heeft meegedeeld. Verder behoren tot de persoonsgegevens informatie, die u in de vragenlijst verstrekt of de persoonlijke voorkeur, die u meedeelt aan uw stilist. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek op onze websites verzamelen en die niet direct in verbinding staan met uw persoon, maken hier geen deel van uit. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina's van onze website bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bezoeken.

2.2 Klantenaccount Om u bij Zalon aan te kunnen melden, heeft u een Zalon-klantenaccount bij Zalando SE nodig, dat is vrijgegeven voor het gebruik bij Zalon. De registratie voor een Zalando-klantenaccount is gratis en kan ook bij Zalon plaats vinden. Met het Zalando-klantenaccount kunt u zich bij alle websites en apps, die door de bedrijven van de Zalando Groep worden aangeboden ("Zalando-diensten") aanmelden en de hierna genoemde informatie centraal opslaan, beheren en veranderen.

2.2.1 Reeds bestaand Zalando-klantenaccount Als u reeds in het bezit bent van een Zalando-klantenaccount, kunt u dit gebruiken, om u bij Zalon aan te melden. Een hernieuwde registratie is in dit geval niet nodig. U hoeft slechts de enquête in te vullen en de "aanvullende" AVV" te accepteren.

Zalando SE geeft vervolgens uw Zalando-klantenaccount vrij voor het gebruik bij Zalon en geeft ons blijvend de mogelijkheid, toegang te nemen tto de volgende, in uw Zalando-klantenaccount opgeslagen gegevens: Voornaam, achternaam, geslacht, Zalando-klantennummer, factuur- en leveradressen. Bovendien krijgt Zalon toegang tot uw bestellingen; deze informatie gebruiken onze stilisten voor hun advies. Wij krijgen geen toegang tot de bij Zalando SE opgeslagen betaalgegevens.

2.2.2 Klanten zonder een Zalando-klantenaccount Mocht u nog geen Zalando-klantenaccount bezitten, wordt in het kader van de registratie een nieuw Zalando-klantenaccount gecreëerd. Hiervoor worden de door u in het kader van de registratie vermelde gegevens doorgestuurd naar Zalando SE, die deze gegevens voor het creëren van uw nieuwe Zalando-klantenaccount gebruikt. De volgende gegevens moeten (verplichte informatie) bij de registratie voor een Zalando-klantenaccount worden meegedeeld:

 • Uw e-mailadres
 • Uw wachtwoord
 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw geslacht

Bovendien moet u, om uw klantenaccount voor Zalon te activeren, de enquête invullen evenals de AVV en de Verklaring gegevensbescherming van Zalando en Zalon accepteren.

2.2.3 Enquête en foto-upload Om gebruik te kunnen maken van de Zalon-diensten, moet u de enquête invullen. De door u in de enquête verstrekte informatie wordt, met uw toestemming, gedeeld met Zalando SE en opgeslagen in uw Zalando-klantenaccount. Zalando gebruikt de informatie in de enquête om u individuele reclame toe te sturen. Dat wil zeggen reclame, waarin producten worden aanbevolen, die ook daadwerkelijk interessant kunnen zijn voor u. Het is ons doel, onze reclame voor u nuttiger en interessanter vorm te geven. Lees alstublieft 2.5.3 voor meer informatie. In het kader van de enquête bieden wij u tevens de mogelijkheid, foto's van u of van looks die u bevallen te uploaden. De foto's worden opgeslagen in uw Zalando-klantenaccount en worden slechts gebruikt door onze stilisten voor uw stylingadvies.

2.3 Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens Wij hechten veel waarde aan gegevensbescherming. Daarom volgen wij bij het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens strikt de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Duitse telemediawet. Wij verzamelen, slaan op en verwerken uw gegevens voor uw individueel advies door onze stilisten, waaronder een eventueel advies op een later tijdstip, voor verdere dienstverleningen, de technische administratie evenals eigen marketingdoelen. Bovendien worden de gegevens, die wij van u hebben ontvangen, voor het doel uw bestelling te versturen evenals indien nodig voor het creëren van een klantenaccount aan Zalando SE doorgestuurd (dit omvat uw naam, uw e-mailadres, uw verzend- en factuuradres evenals de door u verstrekte informatie uit de enquête en aan onze stilisten). Deze gebruikt uw persoonsgebonden gegevens voor de gehele afhandeling van uw aankoop evenals voor verdere doeleinden. Deze doeleinden vindt u in de verklaring inzake bescherming persoonsgegevens van Zalando. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden overhandigd, als dit wettelijk is toegestaan (bijv. voor het afhandelen van de overeenkomst of voor facturatie) of als u hiervoor u toestemming heeft verleend. Voor ons stylingadvies en een eventueel hierop volgende bestelling hebben wij uw juiste naam-, adres- en factuurgegevens evenals uw telefoonnummer nodig. Wij hebben uw e-mailadres nodig, zodat wij contact met u op kunnen nemen en afspraken met elkaar kunnen afstemmen. Bovendien ontvangt u op deze manier onder andere bestel- en verzendbevestigingen evenals aanvullende informatie. Wij gebruiken het E-mailadres bovendien ter identificatie (klanten-login). Het wissen van persoonsgegevens geschiedt, voor zover wettelijke bewaarplichten dit niet verbieden en als u het wissen van uw gegevens wenst, wanneer de kennis voor het naleven van het met e opslag verbonden doel niet meer noodzakelijk is of als de opslag ervan vanwege wettelijke redenen niet geoorloofd is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor de Zalando-chat Als u via de Zalando-chat functie contact opneemt met een stilist en gebruik wilt maken diens stylingadvies, verzamelen wij de gegevens, die u ons hierbij meedeelt. Hier bij gaat het bijvoorbeeld om gegevens zoals:

 • Uw confectiemaat
 • Uw leeftijd
 • Uw geslacht
 • de gewenste producten
 • Uw lichaamslengte

Als u direct via de Zalando-chat functie direct een bestelling plaatst, verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens, die wij nodig hebben, om u als onze klant te kunnen identificeren en de bestelling te plaatsen en af te handelen. Hier bij gaat het bijvoorbeeld om gegevens zoals:

 • Klantennummer
 • Bestelnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Leveradres

2.5 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden Naast het verwerken van uw gegevens voor advies door onze stilisten en voor het afhandelen van uw aankoop bij Zalando, gebruiken wij uw gegevens ook, om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en uw producten of dienstverleningen aan te raden, die interessant kunnen zijn voor u. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn geheel of voor afzonderlijke maatregelen herroepen, zonder dat hiervoor andere als de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. E-mail, fax, brief) volstaan hiervoor.

2.5.1 Nieuwsbrief Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het zogenaamde double opt-in proces, d.w.z. wij sturen u pas een nieuwsbrief per e-mail, als u tevoren uitdrukkelijk heeft bevestigd, dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Wij zullen u in dat geval een bevestigings-E-mail versturen met het verzoek, door het aanklikken van een in deze E-mail staande link te bevestigen, dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Mocht u op een later tijdstip geen nieuwsbrief van ons meer willen ontvangen, kunt u dit te allen tijde herroepen. Een schriftelijke mededeling aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. E-mail, fax, brief) volstaan hiervoor. Natuurlijk staat ook in iedere nieuwsbrief een afmeld-link.

2.5.2 Aanbevolen producten per E-mail Als gebruiker van Zalon ontvangt u regelmatig aanbevolen producten per E-mail van ons. Deze aanbevolen producten ontvangt u onafhankelijk van het feit, of u een nieuwsbrief heeft geabonneerd of niet. Wij willen u op deze manier informatie over producten uit het Zalando-aanbod doen toekomen, die interessant kunnen zijn voor u, op basis van het door ons verstrekte advies. Hierbij houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. Voor zover u geen productadvies of in zijn geheel geen reclame meer wilt ontvangen van ons, kunt u dit te allen tijde herroepen, zonder dat hiervoor andere als de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. E-mail, fax, brief) volstaan hiervoor. Natuurlijk staat ook in iedere E-mail een afmeld-link.

2.5.3 Individuele reclame voor u Informatie, die wij van u ontvangen, helpen ons uw shoppingbelevenis permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel vorm te geven. De door u meegedeelde en automatisch gegenereerde informatie wordt ervoor gebruikt, de reclame aan te passen aan uw interesses. Wij gebruiken hiervoor ter beschikking staande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvang- en leesbevestigingen van E-mails, informatie over computer en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw servicegeschiedenis, datum en tijd van het bezoek aan onze homepage. Bovendien maken wij ook gebruik van, voor zover toegestaan, de informatie die u ons en onze stilisten heeft verstrekt. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij ertoe in staat, onze websites en ons internetaanbod te verbeteren, evenals u hierdoor individuele reclame toe te sturen. Dat wil zeggen reclame, waarin producten worden aanbevolen, die ook daadwerkelijk interessant kunnen zijn voor u. Om de shoppingbelevenis voor u omvangrijk te verbeteren zal Zalando, met uw toestemming die u tijdens de registratieprocedure verstrekt, uw informatie gebruiken, om u gepersonaliseerde reclame te doen toekomen. Zalando en Zalon gebruiken uw gegevens in de enquête en in persoonlijke gesprekken met de stilist, om u gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen herroepen. Een schriftelijke mededeling aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. E-mail, fax, brief) volstaan hiervoor.

2.5.4 Prijsvragen, markt- en opiniepeilingen Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens voor het doel, u op de hoogte te stellen in geval dat u heeft gewonnen en voor reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde informatie vindt u indien nodig in onze deelnamevoorwaarden voor de desbetreffende prijsvraag. Wij gebruiken uw gegevens bovendien voor markt- en opiniepeilingen. Natuurlijk gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en voor Zalon. Uw antwoorden in geval van enquêtes worden niet aan derden overhandigd of openbaar gemaakt. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw E-mailadres of andere persoonsgegevens op. Zalon en Zalando verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor markt- en opiniepeilingen voor eigen doeleinden.

Het verwerken van gegevens voor markt- en opiniepeilingen kunt u te allen tijde in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen herroepen. Een schriftelijke mededeling aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. E-mail, fax, brief) volstaan hiervoor. Natuurlijk staat ook in iedere enquête-E-mail een afmeld-link.

2.6 Kredietwaardigheidscheck
Om u zo goed mogelijke opties voor de keuze van de wijze van betaling te kunnen aanbieden, moeten wij u en onszelf tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de, voor een solvabiliteitscontrole, benodigde persoonsgerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, door naar de firma Experian NL, die op basis van mathematisch-statistische methoden een dienovereenkomstige beoordeling uitvoert. Bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde worden ook uw adresgegevens mede gebruikt. Wij gebruiken de ontvangen informatie ten aanzien van de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval ("waarschijnlijkheidswaarde") voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de aan u te verlenen betalingsopties. Voor zover u met de u op grond van deze geautomatiseerde methode aangeboden wijze(n) van betaling niet akkoord gaat, kunt u ons dit schriftelijk per brief of per e-mail aan datenschutz@zalando.de meedelen. Wij zullen dan de beslissing gelet op uw standpunt opnieuw toetsen. Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Experian kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van de voorafbetaling als betalingsoptie.

Experian B.V. is te bereiken via:
Online contactformulier: http://www.experian.nl/contact/contact-consumenten.html
E-mail: Inzage@experian.nl
Telefoonnummer: 0900-experian (0900-39737426)
Adres: Postbus 16604, 2500 BP Den Haag
Bezoekadres: Kantoorgebouw 't Schip, Consumentenbalie 9e etage Verheeskade 25 2521 BE Den Haag

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoek aan onze websites. Wij willen u er echter op attent maken dat het gebruik van de "aangemeld blijven"-functie evenals het gebruik van andere functies alleen mogelijk is, als u ons toestaat, gebruik te maken van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw harde schijf worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor de interactie met ons systeem via uw browser opslaan. In principe zijn er 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde session-cookies, die worden verwijderd, zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt worden opgeslagen op uw harde schijf. Het opslaan ervan helpt ons, onze websites en ons aanbod voor u dienovereenkomstig vorm te geven en vereenvoudigt het gebruik, door bijvoorbeeld bepaalde invoer van u zo op te slaan, dat u ze niet steeds hoeft te herhalen.

Van welke cookies maakt Zalon gebruik?

De meeste door ons gebruikte cookies worden na het sluiten va uw browser (end of session) automatisch weer verwijderd va uw harde schijf (daarom ook de naam session-cookies). Bovendien gebruiken wij ook cookies, die op uw harde schijf blijven. Bij een hernieuwd bezoek wordt automatisch herkend, dat u ons reeds heeft bezocht en aan welke invoer en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw harde schijf en automatisch gewist na de vooraf bepaalde tijd. In het bijzonder zijn deze cookies ertoe bestemd, ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk, dat u speciaal aan uw interesses aangepaste informatie op de pagina ziet. Het uitsluitende doel van deze cookies is, ons aanbod op een best mogelijke manier aan te passen aan de klantenwensen en uw surfervaring zo comfortabel als mogelijk vorm te geven.

Welke gegevens worden opgeslagen in de cookies?

In de door Zalon gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies kunnen hierdoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u worden gekoppeld. Bij de activering van de cookies ontvangt deze een identificatienummer. Een koppeling met uw persoonsgegevens en dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk en vindt ook niet plaats. Uw naam, uw IP-adres of andere gegevens, die een koppeling van de cookies en uw persoon mogelijk kunnen maken, vindt op geen enkel moment plaats. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij slechts geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's bij Zalon werden bezocht etc.

Zijn er ook cookies van derden (zogenaamde third-party-cookies)?

Zalon maakt gebruik van enkele partners, die behulpzaam zijn, het internetaanbod en de websites nog interessanter vorm te geven voor u. Hierbij wordt bij een bezoek aa onze websites ook cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf. Hierbij gaat het om tijdelijke/permanente cookies, die automatisch na de vooraf aangegeven tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 dag tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw harde schijf en automatisch gewist na de vooraf bepaalde tijd. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Er wordt slechts met behulp van een user-ID pseudoniem gegevens verzameld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u heeft bekeken, welke producten u heeft gezocht etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de website om informatie over welke pagina's uw voorkeur genieten of aan welke producten u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent, om u op deze manier reclame te kunnen tonen, die het best mogelijk past bij uw interesses. Deze geanonimiseerde gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoonsgegevens. Ze dienen uitsluitend het doel, onze reclamepartners in staat te stellen, u reclame te tonen, waaraan u ook daadwerkelijk geïnteresseerd kunt zijn.

Re-targeting

Onze websites maken hierbij gebruikt van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij maken gebruik van deze technologieën, om ons internetaanbod nog interessanter vorm te geven voor u. Deze techniek stelt ons in staat, de internetgebruiker, die reeds interesse heeft getoond voor onze shop en onze producten, op websites van onze partners met reclame aan te spreken. Wij zijn ervan overtuigd, dat het tonen van gepersonaliseerde, op het interesse afgestemde reclame normaal gesproken interessanter is voor de gebruiker dan reclame, die geen dergelijke persoonlijke context bezit. Het tonen van deze reclamemiddelen op pagina's van onze partners geschiedt uitsluitend op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame geschiedt volkomen geanonimiseerd. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen met uw persoonsgegevens met elkaar in verbinding gebracht. Ik ga ermee akkoord, dat zogenaamde cookies worden gebruikt en dat de hiermee verbonden gebruikersgegevens van mij worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Bovendien stem ik toe, dat mijn gegevens in cookies na het sluiten van de browser opgeslagen blijven en bijvoorbeeld bij mij volgende bezoeken van de websites weer bekeken kunnen worden. Deze toestemming kan ik te allen tijde met toekomstige effectiviteit herroepen, door in mijn browserinstellingen het accepteren van cookies te weigeren.

Hoe kan ik het opslaan van cookies verhinderen?

In uw browser kunt u instellen, dat u het opslaan van cookies alleen accepteert, als u hiermee akkoord gaat. Als u alleen de Zalando-cookies niet wilt accepteren maar wel cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "cookies van derden blokkeren" selecteren. Normaal gesproken wordt in het menu van uw webbrowser via de hulp-functie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds bestaande cookies kunt uitschakelen. Gedetailleerde informatie, over hoe u de instellingen in de door u gebruikte browser kunt uitvoeren, vindt u in de volgende link. Wij raden u aan, bij gemeenschappelijk gebruikte computers, die zo zijn ingesteld, dat deze cookies en flash cookies accepteert, u zich na het beëindigen altijd compleet afmeldt.

4. Log-bestanden

Bij ieder bezoek op de pagina's van Zalon worden gebruikersgegevens door de desbetreffende internetbrowser doorgegeven en in de protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte pagina, IP-adres, referral-URL (herkomst-URL, van waaruit u op de website terecht bent gekomen), de hoeveelheid getransfereerde gegevens, evenals product en versie-informatie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruiker worden na het gebruik gewist of anoniem opgeslagen. Bij het anonimiseren worden de IP-adressen op een dergelijke manier veranderd, dat de afzonderlijke informatie over persoonlijke of zakelijke verhoudingen niet meer of alleen met immens grote moeite, hoge kosten en veel werk gekoppeld kunnen worden aan identificeerbare natuurlijke personen. Deze logfile-records evalueren wij in geanonimiseerde vorm, om ons aanbod en de Zalon-pagina verder te kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijk vorm te geven, fouten sneller te vinden en te verhelpen evenals de servercapaciteiten te sturen. Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken, op welk tijdstip het gebruik van Zalon bijzonder populair is en het desbetreffende data-volume ter beschikking te stellen, om u een zo snel mogelijke shopping-belevenis te waarborgen. Bovendien kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten sneller herkennen en verhelpen.

5. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurende te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de dienstverleningen van Google Analytics en Webtrekk.

5.1 Google Analytics Google Analytics is een dienstverlening van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dus tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van ons aanbod door Google mogelijk maakt. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Wij willen u erop attent maken, dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" werd aangevuld, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen. Uw IP-adres wordt daarom op onze wens door Google slechts in ingekorte vorm geregistreerd, wat het anonimiseren waarborgt en geen conclusies over uw identiteit toestaat. In het geval van de activering van IP-anonimisering op onze websites, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere overeenkomstsluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Google zal de genoemde informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het gebruik van de websites en het internet samenhangende diensten aan ons aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht. Een transmissie van deze gegevens door Google aan derden vindt op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van gegevensverwerking in opdracht plaats. In geen enkel geval zal Google uw gegevens aan andere door Google geregistreerde gegevens koppelen.

Door het gebruik van deze websites verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u ontvangen gegevens door Google en op de hierboven beschreven wijze over de gegevensverwerking evenals het hiervoor genoemde doel. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze websites in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en op het gebruik van deze websites gerelateerde gegevens (incl. IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin, welke via de volgende link ter beschikking staat, te downloaden en te installeren: Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming kunt u lezen via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.2 Webtrekk Voor de statistische evaluatie van de websites maken wij bovendien gebruik van de technologieën van Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlijn (www.webtrekk.de). Met behulp van de diensten van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van ons webaanbod. Deze gegevens worden gebruikt, om de Zalon-websites en ander aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren en hierdoor voor u interessanter vorm te geven. Webtrekk GmbH werd op het gebied van de gegevensbescherming, voor de door Zalando gebruikte Web Controlling Software, gecertificeerd door TÜV Saarland. In het bijzonder werd hierbij de registratie en verwerking van tracking-gegevens op gegevensbeschermingsconformiteit en gegevensbeveiliging gecontroleerd en gecertificeerd. In het kader van het gebruik van deze websites wordt informatie, die uw browser verstuurd, verzameld en geëvalueerd. Dit geschiedt door middel van een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die geïntegreerd zijn op iedere website. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, javascriptactivering, Java aan/uit, cookies aan/uit, bitdiepte, referral URL, IP-adres (wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en direct na het gebruik weer gewist), tijd van de toegang, kliks, waarde van de bestelling, winkelmandje en geanonimiseerde formulierinhoud (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer werd vermeld of niet). Een directe verbinding met personen is op ieder moment uitgesloten. De zo verzamelde gegevens zijn ervoor bestemd, anonieme gebruikersprofielen, die de basis voor webstatistieken vormen, te creëren. De met de Webtrekk-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de apart verstrekte toestemming van de betrokken persoon niet ervoor gebruikt, de bezoeker van deze websites persoonlijk te identificeren en op geen enkel tijdstip aan persoonlijke gegevens over de eigenaar van het pseudoniem gekoppeld. Het verzamelen en opslaan van gegevens door Webtrekk kan te allen tijde met toekomstige effectiviteit worden herroepen. Hiertoe kunt u de volgende link bezoeken: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html. Door het bevestigen van de link wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw harde schijf opgeslagen. Dit cookie heeft een geldigheid van 5 jaar. Houd er alstublieft rekening mee, dat bij het wissen van alle cookies op uw computer ook deze opt-out-cookies worden gewist. Dat wil zeggen, dat als u verder geanonimiseerde verzameling van gegevens door Webtrekk wilt weerspreken, u hernieuwd het opt-out-cookie moet downloaden. Het opt-out-cookie wordt per browser en computer opgeslagen. Indien u onze websites van thuis en van het werk uit of met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-out-cookies in iedere browser resp. op de diverse computers activeren.

6. Veilige datatransmissie

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig door middel van encryptie doorgestuurd. Dit geldt voor de klanten-login. Wij maken hierbij gebruik van het encryptiesysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze websites en overige systemen echter met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

7. Informatierecht van de betrokken personen

Volgens de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens heeft u o.a. een recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals indien nodig een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan derden worden overhandigd, kunt u uw aanvraag per E-mail of post met een eenduidige identificatie van uw persoon opsturen naar:

Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH
Tamara-Danz-Straße 1
10243 Berlijn
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-mail: service@zalon.nl